Waldrex

Informacja o wyborze dostawcy

15/06/2012

Sporządzono: dnia 15.06.2012 r., w Mielcu, ul. COP-u 5.


W związku z wysłaniem dnia 21. maja br. zapytań ofertowych do firm zajmujących się wdrażaniem zaawansowanych
systemów informatycznych do dnia 11. czerwca br. wpłynęły 3 oferty cenowe na dostarczenie i wdrożenie platformy
automatycznej wymiany danych, która ma być narzędziem do poprawienia jakości współpracy z partnerami
biznesowymi.


Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma OPTEAM S.A. (TAJĘCINA 113, 36-002 JASIONKA)

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o podane niżej kryterium:
100% - najniższa cena

Pełna lista aktualności