Waldrex

Zapytanie ofertowe

21/05/2012

W związku z realizacją przez WALDREX S.C. projektu Innowacyjna platforma automatycznej
wymiany danych narzędziem do poprawienia jakości współpracy z partnerami biznesowymi
zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wdrożenie platformy automatycznej wymiany danych
typu B2B. Szczegóły dostępne do pobrania z pliku.

Pełna lista aktualności