Frezer CNC

Praca stacjonarna • UoP/UZ

Chesz do nas dołączyć?

Opis stanowiska

Jako Frezer CNC w WALDREX będziesz odgrywać kluczową rolę w procesie produkcji, wykorzystując swoje umiejętności techniczne do tworzenia precyzyjnych komponentów lotniczych. Na tym stanowisku połączysz swoją pasję do technologii z rzemiosłem, pracując na nowoczesnych tokarkach sterowanych numerycznie. Twoją misją będzie precyzyjna obróbka materiałów, co wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale i dokładności oraz zaangażowania. W dynamicznym środowisku, które ceni innowacje i ciągły rozwój, będziesz mieć szansę na współtworzenie rozwiązań wpływających na przyszłość lotnictwa. Przyłącz się do WALDREX, gdzie jakość i precyzja idą w parze z zaawansowaną technologią, a talent i doświadczenie są doceniane i rozwijane każdego dnia.

Wymagania

 1. wykształcenie średnie/zawodowe
 2. znajomość rysunku technicznego
 3. dwuletnie doświadczenie

Oferujemy

 • dobre warunki pracy
 • odpowiednią płacę
 • szkolenia
 • możliwość dofinansowania certyfikatów

Dołącz do nas

Na CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, tj. Waldrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Mielcu, moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.”

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waldrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedziba w Mielcu, ul. COP-u 5, 39-300 Mielec, e-mail waldrex@waldrex.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do jednego roku od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Po tym czasie wszystkie dokumenty zostaną nieodwracalnie zniszczone.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@waldrex.pl
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.