Waldrex

Realizowane projekty

Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex

 

Firma realizuje projekt, którego celem jest poszerzenie oferty produktowej o innowacyjną i opatentowaną głowicę frezarską. Realizacja inwestycji w planowanym zakresie rzeczowo finansowym

umożliwi firmie wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa jednego nowego produktu - głowicy frezarskiej oraz rozpoczęcie jej produkcji. Projekt polega na zakupie 2 maszyn do produkcji (ramienia pomiarowego i tokarki sterowanej numerycznie) oraz systemu do zarządzania produkcją.

Wartość projektu: 1 562 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 368 300,00 PLN